bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Informacje nieumieszczone w BIP SUM

Jeżeli na stronie podmiotowej BIP SUM nie znaleźli Państwo poszukiwanej informacji proszę o kontakt z redakcją. Informacja, która może być udostępniona niezwłocznie, zostanie przekazana Państwu w drodze telefonicznej lub mailowej (art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ? dalej: u.d.i.p.). W pozostałych przypadkach informacja zostanie udostępniona na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.), którego formularz jest zamieszczony poniżej. Redakcja pragnie nadmienić, że staranne wypełnienie wniosku, w tym podanie Państwa danych teleadresowych, niezmiernie ułatwia załatwianie wniosku, zwłaszcza jeśli zakres żądanych informacji jest znaczny lub wymaga przekształcenia bądź przetworzenia. Zgodnie z przepisami udostępnienie informacji w trybie wnioskowym następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.). Jeżeli informacja nie będzie mogła być udostępniona w tym terminie, zostaniecie Państwo poinformowani o powodach opóźnienia udostępnienia informacji oraz o ostatecznym terminie udostępnienia informacji. Termin ten nie będzie mógł być dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia przez Państwa wniosku (art. 13 ust. 2 u.d.i.p.).


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (art. 5 ust. 1 u.d.i.p.). W szczególności SUM ma prawo do odmowy udostępnienia informacji, jeśli jej udostępnienie narusza prywatność osoby fizycznej lub jej prawo do ochrony danych osobowych, a także tajemnicę przedsiębiorstwa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji (art. 16 ust. 2 u.d.i.p.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 03.02.2016
Podpisał: Paweł Bojko
Dokument z dnia: 03.09.2008
Dokument oglądany razy: 4 661