bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.
 Opublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: / Źródło informacji: Ustawa o finansach publicznych
Dokument z dnia: 29.08.2009
Dokument oglądany razy: 4 523