bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

tel. centr. (+48 32) 20-83-600


http://www.sum.edu.pl


NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Aktualności

Nabór na partnera

18.07.2016

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie PO WER w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0.

Informacja o wyborze partnera do projektu.

29.09.2015

Informacja dotycząca wyboru partnera do projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia
w konkursie POWER w ramach działania 5.3.1 Realizacja programów rozwojowych dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

09.09.2015

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Śląska Platforma Wiedzy i Innowacji – system rezerwacji usług badawczych w Województwie Śląskim” (tytuł roboczy)w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

09.09.2015

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Śląska Platforma Wiedzy i Innowacji – system rezerwacji usług badawczych w Województwie Śląskim” (tytuł roboczy) w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.Opublikował: Paweł Bojko
Publikacja dnia: 24.07.2013
Podpisał: Tomasz Czernik
Dokument z dnia: 07.12.2012
Dokument oglądany razy: 87 114